ET

EKL üldkoosolek

toimub 31. mail 2019 Tartus, Vanemuise kontserdiaalis

Päevakord:
1. EKL tegevus- ja majandusaruanne. Ago Kõrgvee, EKL juhatuse esimees
2. Revisjonikomisjoni aruanne
3. Jooksvad küsimused

Osaleda võivad kõik EKL liikmed. Need, kellel 20. maiks on tasutud liikmemaks, saavad tasuta osaleda eelneval konverentsil "Kiirabi 2018".
 
EKL
Eesti Kiirabid
Info
Toimetamised
Põnevat
Seadusandlus