ET

Eesti Kiirabi Liidu üldkogu ja juhatuse valimine 24.09.2020

Lugupeetud Eesti Kiirabi Liidu liikmed!

24.septembril 2020 ajavahemikus 16.00- 17.30 toimuvad Eesti Kiirabi Liidu üldkogu ja juhatuse
valimised (vaid EKL liikmetele).
EKL üldkogu päevakord:

1. EKL juhatuse aruanne
2. EKL revisjonikomisjoni aruanne
3. EKL juhatuse valimised

EKL üldkogule on oodatud kõik EKL liikmed, mis EKL põhikirja järgi tähendab registreerunud
liikemeid, kellel seisuga 31.august k.a. on tasutud EKL liikmemaks.
Osavõtt on väga oluline, kuna sellest sõltub, kas EKL üldkogu on otsustusvõimeline.
Kui EKL liikmel ei ole mingil põhjusel võimalik osaleda üldkogul, palun teha lihtkirjalik
volitus: „Mina ... volitan EKL liiget ..... ennast esindama EKL üldkogul 24.09 2020“. Kuupäev ja
allkiri. Kolleeg siis võtab volituse kaasa ja esitab selle üldkogu sekretariaati enne üldkogu
algust.
Pärast aruandeid ja nende kinnitamist toimub uue EKL juhatuse valimine. EKL juhatuse kandidaadid
võib läbi arutada juba enne üldkogu oma kolleegidega. EKL juhatuse liikmeks saab kandideerida
EKL liige (vt EKL põhikiri: https://www.kiirabi.ee/ee/ekl/pohikiri/? ), kui teda esitatakse EKL
liikme poolt ja ta on sellega ise nõus. Oma nõusoleku annab juhatuse kandidaat kas suuliselt
kohapeal või seekord ka eelnevalt saadetud kirjaliku avalduse alusel. Selleks peab EKL liige,
kellele kolleegid teevad ettepaneku kandideerida EKL juhatusse, aga kes ei saa mingil põhjusel
EKL suurkogul kohal olla, saatma EKL juhatuse aadressile juhatus@kiirabi.ee hiljemalt 23.09 2020
digiallkirjastatud avalduse: „mina ... olen nõus kandideerima 24.09 2020 valitavasse EKL
juhatusse“. Kuupäev ja allkiri. Vastava avalduse võib esitada ka paberil üldkogu sekretariaati
enne üldkogu algust.
Üldkogu hääletab esitatud kandidaatide osas proportsionaalse pingerea järgi (hääletussedeli
esimetele kohtadele kirjutatud kandidaadid saavad rohkem punkte kui järgmised allpool) ja
juhatusse valitakse 10 kõige rohkem hääli (punkte) kogunud isikut ja 3 järgmist hääli kogunut
valitakse EKL revisjoni komisjoni. Hääletussedelile võib iga hääletaja kirjutada 1-10 kandidaadi
nime.

EKL ootab liikmeid oma üldkogule 24.09 2020 kell 16.00 Sütiste tee 19,PERHi A-korpuse suures saalis!
 
EKL
Eesti Kiirabid
Info
Toimetamised
Põnevat
Seadusandlus