ET

25. augustil 2022 toimub Tartus VI kiirabi kutsemeisterlikkuse võistlus. Sündmustele on oodatud ka pealtvaatajad.

25. augustil 2022 toimub ERMi ümbruses Tartu Kiirabi ning Eesti Kiirabi Liidu poolt korraldatav VI EKL simulatsiooni- ja koostööõppus. 22 võistkonda üle Eesti võtavad mõõtu 11 ülesande lahendamisel. 
Võistlus algab kl 8 kiirabiautode paraadiga VOCOst ERMi ning ülesannete lahendamine kestab kl 9st 17.30ni. Traditsiooniliselt peavad kiirabibrigaadid aitama kriitilises seisundis last, raske traumaga patsienti, vereringeseiskusega patsienti, abistama suurõnnetuses kannatanuid ning mitme muu probleemiga abivajajat. 
Võitluskohtadeks, kuhu ka linnarahvast kiirabitööd uudistama oodatakse on Raadi järve ERMi A-parkla poolne kallas, ERMi sillaalune, OÜ Autosõit liberada, Lumepark, Raadi roheline jalgpallipark, Tagurpidi Maja, koppel Kasarmu tänava ääres,  Ermi tee.  Võistluskohad tähistatakse. Palume kõigil olla võistluskohtade läheduses liigeldes tähelepanelikud, kuna piirkonnas liigub rohkelt kiirabiautosid.
 
EKL
Eesti Kiirabid
Info
Toimetamised
Põnevat
Seadusandlus