ET

Konverentsid

Konverents-näitus "Kiirabi 2022" 
Toimumiskoht:  ERM
Aeg:  26.08.2022

Päevakava:
 
26.08.2022
     
10:30  10:45  Konverentsi avamine
Veronika Reinhard, Mihkel Lees
 
10:45  11:05  SARS-CoV-2 muutlikkus - jätkuv väljakutse ühiskonnale, meditsiinile, vaktsiinide ja ravimite arendajatale
Andres Merits, Tartu Ülikool
 
11:05  11:25  COVID-19 loomadel
Aleksandr Semjonov, Eesti Maaülikool
 
11:25  11:45  Mida ütleb kiirabi tegevusjuhis
Tanel Lepik, Tartu Kiirabi
 
11:45  12:25  VI Simulatasiooniõppuse ülevaade ja tulemused
Veronika Reinhard, Tartu Kiirabi
 
13:20  13:40  MIMMS metoodika rakendamise kogemus Tallina Kiirabis
Taavet Reimers, Tallinna Kiirabi
 
13:40  14:10  Mis läks valesti? Lihula tulistamine
Lilian Lääts, PERH kiirabi
 
14:10  14:30  Taaselustamise 2021a tulemuste analüüs Tallina Kiirabi teeninduspiirkonnas
Raul Adlas, Tallinna Kiirabi
 
14:30  14:50  Kiirabieelse ja kiirabi poolt osutatud abi võimalik mõju elustamistulemustele
Maarja Kohu, Kristel Truuts, Pille Tammpere, Tartu Kiirabi
 
15:20  15:40  Häirekeskuse vaade uutele ohuhinnangutele
Pille Saar, Häirekeskus
 
15:40  16:00  Uus ohuhinnangute töötlus kiirabitöötaja silme läbi
Veronika Reinhard, Tartu Kiirabi
 
16:00  16:30  Uue e-kiirabi projektist
Taavi Talve, Tervisekassa
 
16:30  16:55  Kas esmareageerija on ka Eestis hõreasutusega piirkondade tulevik?
Taavet Reimers, Tallinna Kiirabi
 
16:55  17:00  Lõpusõnad

 
Konverents-näitus "Kiirabi 2019" 
Toimumiskoht:  Vanemuise Kontserdimaja
Aeg:  31.05.2019

Päevakava:
 
31.05.2019
    VIDEOSALVESTUS
10:30  10:45  Konverentsi avamine
Ago Kõrgvee, EKL
 
10:45  11:05  Haigekassa roll kiirabi rahastamisel ja korraldamisel.
Maivi Parv, Eesti Haigekassa
 
11:05  11:25  Eesti kiirabi kvaliteediindikaatorid – kindel suund standardiseeritud ja kvalifitseeritud abi osutamiseks
Arkadi Popov, PERH
 
11:25  11:45  Kiirabi välijuht – kes, kus ja millal?
Martin Kadai, Terviseamet
 
11:45  12:05  Kas kiirabibrigaadi juhtimine on kunst või teadus?
Monika Ild, Tallinna Kiirabi
 
12:05  12:25  Koostöö - perearst ja kiirabi. Õdede pädevuse piirid.
Tuuli Volber, Jüri Perearstikeskus
 
13:20  13:50  Värskeimad seisukohad traumahaige käsitluses
Sander Poks, Tartu Kiirabi
 
13:50  14:10  Raske traumaga patsiendi haigusjuht. Südamevigastus
Siiri Ladva, Tartu Kiirabi
 
14:10  14:30  Taaselustamise tulemuste analüüs Tallinna Kiirabis 2018 a. põhjal
Raul Adlas, Tallinna Kiirabi
 
14:30  14:50  Haiglaväline taaselustamine südame äkksurmast. Tartu Kiirabi tulemused aastatel 2017-2018
Raul Pukk, Tartu Kiirabi
 
15:20  15:50  Valuravi kiirabietapil
Aleksandra Šilova, IVKH
 
15:50  16:10  Telemeditsiini mõju STEMI patsiendi käsitlusele
Lilian Lääts, PERH
 
16:10  16:40  Seksuaalvägivalla üleelanu - milles seisneb esmane abi?
Made Laanpere, Kai Part, TÜK 
 
16:40  16:55  Kiirabi kutsemeisterlikkuse võistlus 2019
Arkadi Popov, PERH
 
16:55  17:00  Lõpusõnad
Ago Kõrgvee, EKL
Konverents-näitus "Kiirabi 2018" 
Päevakava: 
25.05.2018
10:30  10:40  Konverentsi avamine
Ago Kõrgvee, EKL
 
10:40  10:55  Kiirabi rahastus täna ja homme
Rain Laane, Haigekassa juhatuse esimees
 
10:55  11:10  Ootused kiirabile Terviseameti vaates
Merike Jürilo, Terviseameti peadirektor
 
11:10  11:30  Kiirabi kvaliteet
Ago Kõrgvee, Tartu Kiirabi
 
11:30  11:55  Mis on muutumas hädaabikutsete töötluses?
Raul Adlas, Tallinna Kiirabi
 
11:55  12:25  Millised muudatused toob kaasa isikuandmete kaitse üldmäärus kiirabi töös?
Ingeri Luik-Tamme, TGS Baltic vandeadvokaat
 
13:20  13:40  ST-segmendi elevatsiooniga müokardiinfarktihaige käsitlus
Toomas Marandi, PERH
 
13:40  14:00  Kodade virvendusarütmia ravijuhend
Arkadi Popov, PERH
 
14:00  14:15  Taaselustamiskatsed Tallina Kiirabis 2016-2017
Vassili Novak, Tallina Kiirabi
 
14:15  14:35  Traumahaige elustamine – millal ja kuidas?
Veronika Reinhard, Tartu Kiirabi
 
14:35  14:55  Sepsise uus ravijuhend
Triinu Keskpaik, Pärnu Kiirabi
 
15:20  15:40  Kuidas manustada ravimeid?
Markko Jalas, Tartu Kiirabi
 
15:40  15:55  Võõrutuskrampidega patsient kiirabitöös
Lilian Lääts, PERH
 
15:55  16:25  Milline on tahtest olenematu psühhiaatriakliiniku patsient
Raine Pilli, Pärnu Haigla
 
16:25  16:40  Opiaatide üledoosiga patsiendid Tallinas. Võrdlev analüüs 2012-2017
Margus Kamar, Tallinna Kiirabi
 
16:40  16:55  Projekt „e-Surmasündmus“
Lembit Pirn, TEHIK
 
16:55  17:10  Kiirabi kutsemeisterlikkuse võistlus 2018
Kutsemeisterlikkuse võistluse ja suvepäevade info:
https://ekl2018.planet.ee/
17:10  17:15  Lõpusõnad
Ago Kõrgvee, EKL
Konverents-näitus "Kiirabi 2017" 
Päevakava: 
26.05.2017
10:30  10:40  Konverentsi avamine
Ago Kõrgvee, EKL juhatuse esimees
 
10:40  11:00  Kiirabi tulevik - inimeste tervis ja turvalisus
Agris Koppe, Sotsiaalministeerium
 
11:00  11:20  21. sajandi kiirabi - ootused ja reaalsus
Ago Kõrgvee, Tartu Kiirabi
 
11:20  11:40  Kiirabi ja perearsti koostöö võimalus
Madis Veskimägi, Tõstamaa tervisekeskus
 
11:40  12:00  Patsientide rahulolu kiirabi teenusega läbi aastate Tallinna Kiirabi näitel
Raul Adlas, Tallinna Kiirabi
 
12:00  12:30  Abivajav laps - märkamisest sekkumiseni
Birgit Siigur - Sotsiaalkindlustusamet
 
13:30  13:50  Kiirabiõde ja sepsis
Triinu Keskpaik, Pärnu Kiirabi
 
13:50  14:10  Haiglaväline taaselustamine südame äkksurmast Tartus ja Tallinnas aastatel 2015-2016
Aleksander Sipria, Tartu Kiirabi
 
14:10  14:30  eCPR
Anneli Kampus-Ottas, Tartu Kiirabi
 
14:30  14:50  Mida, millal, kuidas? Kiirabi tegevusjuhised
Veronika Reinhard, Tartu Kiirabi
 
14:50  15:10  Narkootilised ained - uudiseid meilt ja mujalt
Kristiina Põld, PERH
 
15:40  16:00  Kiirabialaste kvaliteediindikaatorite roll kiirabiteenuse efektiivsuse hindamisel
Arkadi Popov, PERH
 
16:00  16:20  "Tõeline kiirabikutse" - valmisolek, tegutsemine, analüüs
Andras Laugamets, Tartu Kiirabi
 
16:20  16:30  Kiirabi kutsemeisterlikkuse võistlus 2017
Tallinna Kiirabi
Konverents-näitus "Kiirabi 2016" 
Päevakava: 
27.05.2016
10:30  10:45  Konverentsi avamine
10:45  11:05  Kiirabi lähitulevik – muudatused õigusruumis ja ülevaade planeeritavatest tegevustest
Eed Allik-Hõimoja, Terviseamet
 
11:05  11:25  Uut tüüpi arstibrigaad – üheaastane töökogemus Tallinnas
Raul Adlas, Tallinna Kiirabi
 
11:25  11:50  EU kiirabitöötajate koolituse standardiseerimine
Jormakka, Saimaa University of Applied Sciences (ettekanne on inglise keeles)
 
11:50  12:30  Mida peaks kiirabitöötaja teadma islamiusulise patsiendi käsitlemisel?
Ere Tuunas
 
13:30  13:50  Kiirabiõde ja rütmihäire
Triinu Keskpaik, Tartu Ülikooli EM resident
 
13:50  14:10  Kardiostimulaatoriga haige käsitlus kiirabis
Jüri Voitk, PERH
 
14:10  14:30  Olulisemad tegurid, mis mõjutavad elulemust taaselustamisel haiglaväliselt tekkinud südame äkksurmast. 15 aastat Eesti kogemust
Aleksander Sipria, Tartu Kiirabi
 
14:30  14:50  Arstibrigaadi roll elustamistulemuste parandamisel Tallinnas
Vassili Novak, Tallinna Kiirabi
 
15:20  15:40  Migreeni käsitlus kiirabietapil
Sirli Saar, Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilane
 
15:40  16:00  Aordidissekatsiooniga patsiendi juhukirjeldus
Lauri Kõrgvee, Tartu Kiirabi
 
16:00  16:30  Küberohud tänapäeva kiires maailmas
Urmo Sutermäe, RIA
 
16:30  16:35  Konverentsi lõpetamine
16:35  17:35  EKL ÜLDKOOSOLEK
18:00  23:00  Konverentsi pidulik lõpetamine Ülikooli Kohvikus, meelelahutust pakub ansambel Absolut-Lühis
Konverents-näitus "Kiirabi 2015" 
Toimumiskoht:  Vanemuise kontserdimaja
Aeg: 

Päevakava: 
29.05.2015
10:30  10:40  Konverentsi avamine
10:40  11:00  Kiirabi seadusandlus ja kvaliteet
Ago Kõrvee, Tartu Kiirabi
 
11:00  11:20  Kvaliteedi hindamine PERHi kiirabis
Arkadi Popov, PERH
 
11:20  11:40  Kiirabipersonali ülevaade eelmisel ja praegusel lepinguperioodil
Eed Allik-Hõimoja, Terviseamet
 
11:40  12:00  Kiirabitöötajate bilanss – kes töötavad kiirabis aastal 2020?
Raul Adlas, Tallinna Kiirabi
 
12:00  12:20  Haiglavälisest kardiaalsest äkksurmast taaselustatud ja hospitaliseeritud patsient: kellel on suurem tõenäosus jääda ellu?
Aleksander Sipria, Tartu Kiirabi
 
13:20  13:50  Pärilikud veritsushaigused
Marju Hein, Tartu Ülikooli Kliinikum
 
13:50  14:10  Antitrombootiline ravi – laienev taustamõjur kiirabimeditsiinis
Märt Põlluveer, Tartu Kiirabi
 
14:10  14:30  Traumahaige ja hüübiishäired – ka kiirabietapp loeb!
Veronika Reinhard, Tartu Kiirabi
 
14:30  14:50  Minestanud haige käsitlus kiirabietapil
Maie Maivel/Kaarel uba, Tartu Kiirabi
 
15:20  15:40  CPAP kiirabis: kellele, kuidas, millal?
Triinu Keskpaik, Pärnu ja Tartu Kiirabi
 
15:40  16:00  4. kategooria nakkusega patsient Eestis, Müüdid ja reaalsus
Andras Laugamets, Tartu Kiirabi
 
16:00  16:20  Kuidas me käivitasime e-kiirabi
16:20  16:30  Konverentsi lõpetamine
16:30  17:30  EKL Üldkoosolek
18:00  23:00  KONVERENTSI PIDULIK LÕPETAMINE PÜSSIROHUKELDRIS
Konverents-näitus "Kiirabi 2014" 
Toimumiskoht:  Vanemuise kontserdimaja
Aeg:  23. mai 2014

Päevakava: 
10:30  10:40  Konverentsi avamine
Ago Kõrgvee, EKL juhatuse esimees
10:40  11:00  Kiirabi ümberkorralduste esmased tulemused
Üllar Kaljumäe, Terviseamet
 
11:00  11:20  Kiirabireform tehtud - kas kiirabi on nüüd valmis ?
Raul Adlas, Tallinna Kiirabi
 
11:20  11:40  Kiirabi arengukava - mis on realiseerunud ja mis mitte
Ago Kõrgvee, Tartu Kiirabi
 
11:40  12:00  20 aastat Eesti Kiirabi Liitu
Andras Laugamets, Tartu Kiirabi
 
13:00  13:20  Anafülaksiast olete kuulnud. Aga angioödeemist ?
Merike Rahkema, PERH Kiirabi
 
13:20  13:40  Haiglaväline taaselustamine Eesti maakondades aastatel 1999-2012
Aleksander Sipria, Tartu Kiirabi
 
13:40  14:00  Välgumihkel kui taparelv laste käes
Triinu Keskpaik, Pärnu Kiirabi
 
14:00  14:20  Kriitilises seisundis lapse transport
Tuuli Metsvaht, Tartu Kiirabi
 
14:20  15:00  NÄITUS KOHVIPAUS
15:00  15:20  Sõjas ja traumast
Veronika Reinhard, Tartu Kiirabi
 
15:20  15:40  Kiirabivõistlus, millest võitsid kõik
Arkadi Popov, PERH Kiirabi
 
15:40  16:00  Väikesaare kiirabitehniku mured ja rõõmud
Aare Sünter, Ruhnu
 
16:00  16:20  Konverensti lõpetamine
16:20  17:30  EKL Üldkoosolek
18:00  23:00  Konverensti pidulik vastuvõtt Vanemuise Kontserdimajas, Ansambel Apelsin
Konverents-näitus "Kiirabi 2013" 
Toimumiskoht:  Vanemuise kontserdimaja
Aeg:  24. mai 2013

Päevakava: 
10:40  11:00  Kiirabi järgmine pikk lepinguperiood
Hr. Üllar Kaljumäe, Terviseamet
 
11:00  11:20  Millega peaks arvestama 2014. aasta kiirabi eelarve?
Dr. Ago Kõrgvee, SA Tartu Kiirabi
 
11:20  11:40  Kiirabialane piiriülene koostöö
Hr. Marek Seer, Valga Haigla
 
11:40  12:00  Elektrooniline kiirabikaart
RN Pille Tammpere, Sotsiaalministeerium
 
12:30  12:50  Arstibrigaadi osatähtsusest haiglavälise taaselustamise korral
Dr. Aleksander Sipra, Tartu Kiirabi
 
12:50  13:10  Kuidas vähendada elustamisjärgset ajukahjustust?
Dr. Veronika Reinhard, Tartu Kiirabi
 
13:10  13:30  Haiglaeelne infusioonravi traumahaigel
Dr. Rein Kruusat, Tartu Kiirabi
 
13:30  13:50  Juhtum kiirabitööst: ka noore naise rindkerevalul võib olla arvatavast tõsisem põhjus ning mida meil sellest õppida on
Dr. Arnold Persidski, Ida-Virumaa Kiirabi
 
15:00  15:20  Kiirabiautode turvalisus ja funktsionaalsus
Hr. Andres Talva, Profile Vehicles Baltic OÜ
 
15:20  15:40  Liiklusohutus alarmsõidul
Hr. Vello Petmanson, Politsei- ja Piirivalveamet
 
15:40  16:00  Metanooli mürgistus: juhtumid Eestis peale 2001. aastat ning võimalused patsiendi raviks haiglaeelses etapis
Dr. Triinu Keskpaik, Tartu Kiirabi
 
16:00  16:20  Oopiumi üledoos kiirabi väljakutse põhjusena Tallinnas aastatel 2008-2012
Konverents-näitus "Kiirabi 2012" 
Toimumiskoht:  Vanemuise kontserdimaja
Aeg:  25. mai 2012

Päevakava: 
10:40  11:00  Uus = unustatud vana
Dr. Pilleriin Soodla, TÜK
 
11:00  11:20  Vaktsineerimine - mis ja milleks?
Prof. Matti Maimets, TÜK
 
11:20  11:40  Kuidas käituda, kui kiirabitöötaja on kokku puutunud ohtliku nakkusega?
Dr. Arnold Persidski, IVK
 
11:40  12:00  Haiglavälise taaselustamise eetilised aspektid
Dr. Aleksander Sipria, Tartu Kiirabi
 
12:30  12:50  Tagasivaade kiirabi viimase kolme aasta tööle.
Hr. Kalev Pahla, Terviseamet
 
12:50  13:10  Uued tuuled kiirabis
RN Pille Tammpere, SM
 
13:10  13:30  Kuidas hinnata kiirabiasutust?
Dr. Ago Kõrgvee, Tartu Kiirabi
 
13:30  13:50  Kiirabi roll krooniliste haigete ravimisel. Hüpertensioon.
Dr. Raul Adlas, Tallinna Kiirabi
 
15:00  15:20  Põletusega patsiendi haiglaeelne käsitlus
Dr. Vassili Novak, PERH
 
15:20  15:40  Põletushaige ravi haiglas
Dr. Annika Aun, PERH
 
15:40  16:00  Mürgistusega patsiendi haiglaeelne käsitlus
Dr. Kristiina Põld, PERH
 
16:00  16:20  Juhtum kiirabielust enesest
RN Maarika Puusild, Pärnu Kiirabi
Konverents-näitus "KIIRABI 2011" 
Toimumiskoht:  Teaduskeskus AHHAA, Tartu
Aeg:  20. mai 2011

Päevakava: 
11:10  11:30  Kiirabikorrast riigis
Hr. Üllar Kaljumäe, Terviseameti peadirektori asetäitja
 
11:30  11:50  Uus elustamisjuhend ja meie tulemused
Dr. Aleksander Sipria, Tartu Kiirabi, Tartu Ülikooli Kliinikum
 
11:50  12:10  Keemia- ja kiirgusõnnetus - kas kiirabitöötaja lõpp?
Dr. Veronika Reinhard, Tartu Kiirabi, Tartu Ülikooli Kliinikum
 
12:10  12:30  Vingugaasi varajase diagnostika tulemused Tartu Kiirabis
Dr. Aire Veber, Tartu Kiirabi, Tartu Ülikooli Kliinikum
 
13:30  13:50  Kiirabitöötaja õigused ja kohustused
Hr. Tiit Piiskoppel, Tartu Kiirabi
 
13:50  14:10  Agressiivne patsient erakorralises meditsiinis
Dr. Ago Kõrgvee, Tartu Kiirabi, Tartu Ülikooli Kliinikum
 
14:10  14:30  Konfliktid kiirabi ja patsiendi vahel
Dr. Raul Adlas, Tallinna Kiirabi
 
14:30  14:50  Vägivaldne patsient: juhukirjeldus
Dr. Arnold Persidski, Ida-Viru Kiirabi
 
14:50  15:10  Kiirabi "kuldklient"
Dr. Lilian Lääts, Tallinna Kiirabi
 
15:40  16:00  Mida toob uus liiklusseadus kiirabitöötajale?
Hr. Villu Vane, Maanteeameti nõunik
 
16:00  16:20  Kuidas me Poolas käisime...
Hr. Toomas Rosin, Tartu Kiirabi
 
16:20  16:40  Minu unistuste kiirabiauto
Hr. Andras Laugamets, Tartu Kiirabi
Konverents-näitus "KIIRABI 2010" 
Konverents – näitus “KIIRABI 2009” 
Konverents – näitus “KIIRABI 2008” 
Toimumiskoht:  Vanemuise Kontserdimajas (Vanemuise 6,Tartu)
Päeva jooksul demonstreerib Tartu Kiirabi mobiilset katastroofivaru ning uusi E-kiirabi autosid

Õhtu Klubis Atlantis
Narva mnt 2, Tartu
Algusega kell 18.00
Tantsumuusikat mängivad Antti Kammiste ja Meelis Punder

Osavõtust palume teatada hiljemalt 12.05.2008
E-mail: kiirabi@uninet.ee
Tel: 740 8806, 509 9112

Osavõtumaks 350.- (150.- konverents ja 200.- krooni õhtu klubis Atlantis)


Päevakava: 
16.05.2008
09:00  10:30  Registreerimine. Näitused
10:30  10:50  Kiirabiteenuse kättesaadavus.
Üllar Kaljumäe - Tervishoiuamet
 
10:50  11:10  Liittraumaga patsiendi käsitlus haiglaeelsel etapil.
Merle Õun - Tartu Kiirabi
 
11:10  11:30  Liittraumaga patsiendi käsitlus haiglaeelsel etapil.
Jevgevi Gužovski – Ida -Virumaa Kiirabi
 
11:30  11:50  Liittraumaga patsiendi käsitlus haiglaeelsel etapil.
Kairi Erik - Pärnu Kiirabi
 
11:50  12:10  Liittraumaga patsiendi käsitlus haiglaeelsel etapil
Andrei Safjanov - Tallinna Kiirabi
 
12.10 12.40 Kohvipaus
12:40  13:00  Liittraumahaige käsitlus Põhja-Eesti Regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonnas.
Vassili Novak – Põhja-Eesti Regionaalhaigla
 
13:00  13:20  Torke- ja kuulihaavade käsitlus Põhja-Eesti Regionaalhaiglas.
Jüri Teras – Põhja-Eesti Regionaalhaigla
 
13:20  13:40  Liittraumaga patsiendi taaselustamine haiglaeelsel etapil.
Aleksander Sipria - Tartu Ülikooli Kliinikum
 
13:40  14:00  Hüpotermia kui täiendava ravimeetodi rakendamine taaselustamise ajal ja järgselt.
Valdo Toome - Põhja-Eesti Regionaalhaigla
 
14.00 15.00 Lõuna
15:00  15:20  Kiirabiautode positsioneerimine täna ja homme.
Aare Mukk - OÜ Metrotec
 
15:20  15:40  KÕU kui mobiilne internetilahendus.
Artur Teesalu - KÕU
 
15:40  16:00  Võrdne partner kiirabibrigaadile.
Oliver Sults - Xtreme Computing OÜ
 
16:00  16:20  E-aja algus Tartu Kiirabis.
Ago Kõrgvee - E-aja algus Tartu Kiirabis
 
Konverents "KIIRABI 2007" 
Toimumiskoht:  Vanemuise Kontserdimaja
Aeg:  11. mai 2007

Päevakava: 
11.05.2007
09:00  10:30  Registreerimine. Näitused
    Sessiooni juhib dr Ago Kõrgvee
10:30  10:50  Hüpertensiivse kriisiga haige käsitlus kiirabis
Dr Tiina Ristimägi – SA Tartu Ülikooli Kliinikum
 
10:50  11:10  Kodade virvenduse arütmiaga haige käsitlus kiirabis
Dr Hasso Uuetoa - SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
 
11:10  11:30  Rindkere valuga haige esmane käsitlus kiirabis
Dr Annika Uue - SA Tartu Ülikooli Kliinikum
 
11:30  11:50  Äge raske bronhiaalastma haige erakorralises meditsiinis
Jüri Vahtramäe - SA Tartu Ülikooli Kliinikum
 
11:50  12:20  Kohvipaus
    Sessiooni juhib prof Joel Starkopf
12:20  12:40  Haiglavälise taaselustamise tegevusjuhis
Dr Aleksander Sipria - SA Tartu Ülikooli Kliinikum
 
12:40  13:00  Haiglavälise taaselustamise tulemused Eestis aastatel 1999-2006
Dr Aleksander Sipria - SA Tartu Ülikooli Kliinikum
 
13:00  13:20  Traumahaige käsitlemise tegevusjuhis kiirabis
Dr Helve Breiberg – Ida-Tallinna Keskhaigla
 
13:40  14:00  Põletusega haige käsitlus kiirabis
Dr Katrin Koort – Tallinna Kiirabi
 
14:00  15:00  Lõuna
    Sessiooni juhivad dr Aleksander Sipria ja dr Raul Adlas
15:00  15:20  Ägeda kõhuvaluga haige käsitlus kiirabis
Dr Jüri Teras – SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
 
15:20  15:40  Ägeda mürgistusega haige käsitlus kiirabis
Dr Silver Sarapuu - SA Tartu Ülikooli Kliinikum
 
15:40  16:00  Hüpertermilise lapse käsitlus kiirabis
Dr Aire Veber – SA Tartu Ülikooli Kliinikum
 
16:00  16:20  Insuldi haige käsitlus kiirabis
Dr Janika Kõrv - SA Tartu Ülikooli Kliinikum
 
16:20  16:40  Kooma haige käsitlus kiirabis
Dr Veronika Reinhard - SA Tartu Ülikooli Kliinikum
 
16:40  17:00  Krambisündroomiga haige käsitlus kiirabis
Dr Veronika Reinhard - SA Tartu Ülikooli Kliinikum
 
Kevadkonverents-näitus KIIRABI 2006 
Toimumiskoht:  Vanemuise Kontserdimaja
Aeg: 


Päevakava: 
19.05.2006
09:00  10:30  Registreerimine. Näitused.
10:30  11:00  Kiirabi ja üldised tervishoiu arengud
Peeter Laasik- Sotsiaalministeerium
 
11:00  11:20  Tervishoid ja kiirabi korraldus.
Heidi Gil-Sotsiaalministeerium
 
11:20  11:40  Haiglavõrgu probleemid ja võimalikud lahendused.
Raul Talvik- SA Tartu Ülikooli Kliinikum
 
11:40  12:00  Mida loota uuest kiirabi arengukavast.
Ago Kõrgvee- SA Tartu Kiirabi
 
12:00  12:30  Kohvipaus
12:30  12:50  Kiirabi koostöö tervishoius.
Toomas Vilosius- SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
 
12:50  13:10  Arendus- ja integratsiooniprojektid Eesti kiirabis.
Veronika Reinhard- SA Tartu Ülikooli Kliinikum
 
13:10  13:30  Lähituleviku perspektiivid e-kiirabi arendamiseks.
Kaja Kuivjõgi - Sotsiaalministeerium
 
13:30  13:50  Kuidas rahastada Eesti kiirabi?
Tiia Arro- Sotsiaalministeerium
 
13:50  15:00  Lõuna
15:00  15:20  Kiirabi kvaliteet ja kättesaadavus.
Raul Adlas- Tallinna Kiirabi
 
15:20  15:50  Kas haiglaväliste elustamiste tulemused Eestis on 7 aasta jooksul paranenud?
Aleksander Sipria - SA Tartu Ülikooli Kliinikum
 
15:50  16:10  Kiirabipersonali koolitus: hetkeolukord, tuleviku perspektiivid.
Aleksander Sipria- SA Tartu Ülikooli Kliinikum / Pille Tammpere - Tallinna Kiirabi
Kiirabipersonali koolitus: hetkeolukord, tuleviku perspektiivid
 
16:10  16:30  Spordiürituste julgestamine
Andras Laugamets- SA Tartu Kiirabi
Kevadkonverents KIIRABI 2005 
Päevakava: 
06.05.2005
09:00  10:30  Registreerimine. Näitused.
10:30  10:50  Tallinna Kiirabi patsientide rahulolu uuring.
Raul Adlas- Tallinna Kiirabi
Tallinna Kiirabi patsientide rahulolu uuring.
 
10:50  11:10  Väljakutsete prioriteetide võrdlev hinnang Tallinna Kiirabi väljakutsete põhjal
Vassili Novak - Tallinna Kiirabi
Väljakutsete prioriteetide võrdlev hinnang Tallinna Kiirabi väljakutsete põhjal
 
11:10  11:30  Häirekeskuste ühtse kutsetöötlus manuaali okkaline tee.
Urmas Kohu
Häirekeskuse Lõuna-Eesti Keskus

Häirekeskuste ühtse kutsetöötlus manuaali okkaline tee.
 
11:30  11:50  Haiglaeelne taaselustamine: kas ellujäämine on loterii?
Aleksander Sipria - SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Haiglaeelne taaselustamine: kas ellujäämine on loterii?
 
12:30  12:45  Erakorralise meditsiini osakonna, kiirabi ja perearsti koostöö.
Andres Meus - SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Erakorralise meditsiini osakonna, kiirabi ja perearsti koostöö.
 
12:45  13:00  Vastavatud Pärnu Haigla EMO – koostöö teiste osakondade ja kiirabiga
Marit Õun ja Merike Lepp - SA Pärnu Haigla 
 
13:00  13:15  Ida-Virumaa Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna tegevus
Jossip Petenko - SA Ida-Virumaa Keskhaigla
Ida-Virumaa Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna tegevus
 
13:15  13:30  SA Ida-Virumaa Kiirabi koostööprobleemid haiglatega.
Arnold Persidski - SA Ida-Virumaa Kiirabi
SA Ida-Virumaa Kiirabi koostööprobleemid haiglatega.
 
15:00  15:20  Patsiendi käsitlus erakorralise meditsiini osakonnas: algoritmi tutvustus
Veronika Reinhard - SA Tartu Ülikooli Kliinikum 
 
15:20  15:40  Tendentsid peaaju kasvajatega haigete hospitaliseerimisel – kas Eesti meditsiini arengu indikaator.
Aadu Liivat - SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Tendentsid peaaju kasvajatega haigete hospitaliseerimisel – kas Eesti meditsiini arengu indikaator.
 
15:40  16:10  SA Tartu Ülikooli Kliinikumi kriisireguleerimise üldplaani ülesanded ja tulevik.
Ago Kõrgvee ja Raul Vatsa - SA Tartu Ülikooli Kliinikum
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi kriisireguleerimise üldplaani ülesanded ja tulevik.
 
16:10  16:50  EDRT missioonist Indoneesias.
Markko Murruste - SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Konverents-näitus KIIRABI 2004 
Toimumiskoht:  Vanemuise Kontserdimaja
Aeg:  07.05.2004


Päevakava: 
07.05.2004
09:00 09:30  Registreerimine. Näitused.
10:30 10:50 Kümme kiirabi kevadkonverentsi Tartus
dr Ago Kõrgvee, TÜK Anestesioloogia ja Intensiivravi Kliinik
Kümme kiirabi kevadkonverentsi Tartus
 
10:50  11:20  Müokardi revaskulariseerimine ägeda koronaarsündroomi korral
dr Jaan Eha, TÜK Kardioloogia Kliinik
Müokardi revaskulariseerimine ägeda koronaarsündroomi korral
 
11:20  11:45  Ägeda isheemilise insuldi kaasaegsed ravivõimalused
dr Mai Roose, dr Jaanika Kõrv, TÜK Neuroloogia Kliinik
 
11:45  12:30  Kohvipaus
12:30  12:55  Elustamise kaugtulemused
dr Veronika Reinhard, TÜK Anestesioloogia ja Intensiivravi Kliinik
Elustamise kaugtulemused
 
12:55  13:15  Potentsiaalne organdoonor-võimalused ja ootused haiglaeelsel etapil
dr Urmas Savolainen, TÜK Anestesioloogia ja Intensiivravi Kliinik
 
13:15  13:30  Ravijuhised-nende rakendamine ja roll kiirabikvaliteedi juhtimisel
dr Arnold Persidski, SA Ida-Virumaa Kiirabi
Ravijuhised-nende rakendamine ja roll kiirabikvaliteedi juhtimisel
 
13:30  15:00  Lõuna
15:00  15:20  Kiirabi kohta laekunud kaebuste analüüs arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjonile laekunud avalduste põhjal
dr Aadu Liivat, Põhja Eesti Regionaalhaigla
Kiirabi kohta laekunud kaebuste analüüs arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjonile laekunud avalduste põhjal
 
15:20  15:35  Erakorralise meditsiini residentuur Tartu Ülikoolis, 6 aastane kogemus
dr Aleksander Sipria, TÜK Anestesioloogia ja Intensiivravi Kliinik
Erakorralise meditsiini residentuur Tartu Ülikoolis, 6 aastane kogemus
 
15:35  15:50  A-kategooria kutse-kas osa esmatasandi arstiabist?
dr Urmas Kohu, Lõuna Eesti Häirekeskus
A-kategooria kutse-kas osa esmatasandi arstiabist?
 
15:50  16:05  Väljakutsete põhjuste analüüs Tallinnas ja Harjumaal 2003.a
dr Raul Adlas, Tallinna Kiirabi
Väljakutsete analüüs
Politsei_190204

OSAVÕTUTASU 100.-
Konverents-näitus KIIRABI 2003  
Toimumiskoht:  Vanemuise Kontserdimajas
Aeg:  02.05.2003


Austatud Eesti Kiirabi Liidu liikmed!

Olete oodatud iga-aastasele konverentsile KIIRABI 2003, mis toimub 02.05.2003.a Vanemuise Kontserdimajas

Päevakava: 
Konverents-näitus KIIRABI 2002 
Toimumiskoht:  Vanemuise Kontserdimaja
Aeg:  08.05.2002

Päevakava:

08.05.2002

Kiirabi kvaliteet- varustuse ja valmisoleku kontroll Tallinna Kiirabis
Erik Velleramm
Kiirabi kvaliteet- varustuse ja valmisoleku kontroll Tallinna Kiirabis

Antiarütmilise preparaadi valik kodade virvenduse ravis haiglaeelsel etapil
Dr Arkadi Popov
Antiarütmilise preparaadi valik kodade virvenduse ravis haiglaeelsel etapil

Hüpotermia kaasaegne käsitlus erakorralises meditsiinis
Dr Robert Suik
Hüpotermia kaasaegne käsitlus erakorralises meditsiinis

Haiglaeelne elustamine Eestis 1999- 2001
Dr Aleksander Sipria
Haiglaeelsed elustamiskatsed 1999-2001.ppt

Desinfektsioon, kas ainult nõue või personalikaitse?
Dr Külvar Mand
Metanool 2001 Pärnu.ppt

Pärnumaa metanoolimürgistusega haigete ravitulemused
Dr Silver Sarapuu
Metanoolimürgistuse ravikogemusest.ppt

Pärnumaa metanoolimürgistusega haigete ravitulemused
Dr Asta Auerbach ja dr Valdo Toome
Metanooli murgistuse ravitulemused Mustamae Haiglas.ppt

Ägeda metanoolimürgistuse ravikogemused Pärnumaal
Dr Raido Paasmaa
Metanool 08.05.ppt

Millised tegurid mõjutavad kiirabikutseid
Dr Veronika Reinhard ja Andras Laugamets
Kiirabi kutsumist mõjutavad tegurid 2.ppt

Lähiaastate arengusuunad erakorralises meditsiinis
Dr Ago Kõrgvee
 
Konverents KIIRABI 2001 
Toimumiskoht:  Vanemuise Kontserdimaja
Aeg:  03.05.2001


Päevakava:
03.05.2001

Kiirabi ja häirekeskuste koostöö
Urmas Kohu

Katastroofimeditsiin - kas luksus või igapäevavajadus?
dr Vassili Novak
Katastroofi meditsiin.ppt

Tallinna linna kiirabi logistika
dr Raul Adlas
Tallinna Kiirabi logistika.ppt

Haiglaeelne elustamine Eestis
dr Aleksander Sipria
Haiglavalised elustamiskatsed Eestis 1999-2000.ppt

Imikute ja väikelaste ägedate haigusseisundite haiglaeelne käsitlus
dr Esta Mällo
Imikud ja väikelapsed.ppt

Mürgistuse käsitlemise juhtnöörid kiirabis
dr Silver Sarapuu
MÜRGISTUSTE ETTEKANNE.ppt

Kiirabikaart
Pille Tammpere
Kiirabikaart.ppt

Nõuded kiirabi varustusele
Pille Tammpere
Varustuse ettekanne.ppt

Kiirabipersonali oskusnõuded
dr Aleksander Sipria
Kiirabibrigaadi oskusnõuded.ppt

Kiirabis kasutatavate ravimite loetelu ja põhjendus
dr Alar Irs
Ravimid-KA2001-fin.ppt

Kiirabi ja politsei vahelise koostöö korraldus ja seadusandlus
Andras Laugamets
Laugamets.ppt

Kiirabi ja haiglatevahelise koostöö korraldus
dr Ago Kõrgvee
Kiirabi 2001 A. Kõrgvee ettekanne.ppt

Kihistuv aordianeurüsm Tallinna Kiirabi praktikas
dr Arkadi Popov
AneurysmTartu1.ppt

Avaliku arvamuse uuring 2002 Märts - Aprill
avaliku_arvamuse_uuring.ppt
Konverents KIIRABI 2000 
Toimumiskoht:  Vanemuise Kontserdimaja
Aeg:  06.05.2000


Päevakava: 
06.05.2000

Kerge ajutraumaga haige käsitlus Tartu kiirabis 1999.a 
Kerge ajutraumaga haige käsitlus Tartu kiirabis 1999.a 
Veronika Reinhard, Illimar Sibul

Epilepsia (G40) esinemine ja käsitlus Tartu Kiirabis
Epilepsia (G40) esinemine ja käsitlus Tartu Kiirabis
Veronika Reinhard, Andras Laugamets

MISSUGUSED OLID HAIGLAEELSE ELUSTAMISE TULEMUSED EESTIS 1999a?
On teada, et haiglaeelse äkksurma esinemissagedus moodustab keskmiselt 0,1 – 0,2% üldpopulatsioonist, ehk 1 - 2 juhtu 1000 elaniku kohta. Äkksurma põhjustest domineerib kardiaalne patoloogia ja neid surmajuhtumeid analüüsitakse kõige sagedamini.
Haiglaeelsete elustamiskatsete arv ja tulemused antud regioonis võimaldavad hinnata selle regiooni erakorralise meditsiiniabi süsteemi efektiivsust.Arenenud riikides sõltuvalt piirkonnast võib elustatud ja ellujäänud haigete arv moodustada keskmiselt kuni 20%. Urbaniseeritud haldusüksustes on ellujäämise võimalus oluliselt suurem, kui maal. Samas väga suurtes linnades (populatsiooniga üle mitme miljoni) halvenevad elustamiskatsete tulemused märgatavalt. Elustamiskatsete tulemuste hindamisel eristatakse äkksurma juhtumeid, mis on tekkinud: 1) tunnistajateta, 2) tunnistajate ja 3) kiirabibrigaadi juuresolekul. Teise grupi juhtumid on eriti informatiivsed, kuna nende puhul on võimalik määrata olulised ajaintervallid alates vereringeseiskuse momendist ning hinnata juures olnud inimeste ja kiirabibrigaadi tegevuse efektiivsust. Edukas on selline elustamiskatse, mille järgi haige lahkub haiglast koju säilunud kesknärvisüsteemiga. Eesti kiirabi töö kvaliteedi jätkuva parandamise eesmärgil kuuluvad alates jaanuarist 1999a. kõik kiirabibrigaadide poolt teostatud haiglaeelsed elustamiskatsed registreerimisele ühtsele standardiseeritud elustamiskaardile. Täidetud elustamiskaardid esitatakse iga kvartali möödumisel Eesti Kiirabi Liidule (Tartu, Riia 18).
Kogutud andmete analüüsi põhjal hinnatakse haiglaeelsete elustamiskatsete sagedust ja nende tulemusi erinevates regioonides ning riigis tervikuna. Allpool esitatud tabelis on elustamiskatsed, mis toimusid väljaspool haiglat. Elustamiskatset on hinnatud esmaselt efektiivseks, kui oli taastunud spontaanne vereringe.

Sellised üldarvud ei ole siiski piisavalt informatiivsed. Utstein Consensus Conference (1990) nõuete kohaselt hinnatakse ja võrreldakse eeskätt neid haiglavälised elustamiskatsed, kus äkksurmal oli eeldatav kardiaalne etioloogia ning surmahetk (kollaps) täheldatud tunnistajate (mitte kiirabibrigaadi) poolt.
Eestis oli selliseid elustamiskatseid 179. Nendest 20 (11,2%) olid edukad.
Ellujäänud haigetest 11 (55%) on elustatud Tartus. Ellujäämise võimalus tunnistajate juuresolekul tekkinud äkksurma korral oli maksimaalne haigetel, kelle juurde kiirabibrigaad jõudis 4 minutiga alates kiirabikutse saamise hetkest ning praktiliselt puudus ajaintervalli korral üle 7 minuti.
Seega tuleb otsida uued võimalused haiglaeelsete elustamiskatsete tulemuste parandamiseks.
EKL
Eesti Kiirabid
Info
Toimetamised
Põnevat
Seadusandlus