ET

Katastroofimeditsiini koolitus

1999. aasta novembris lõppes kaks aastat kestnud koostööprojekt katastroofimeditsiini alase planeerimise ja praktilise koolituse läbiviimiseks. Koostööprojektis osalesid Eesti kiirabi, politsei, päästeteenistuste, kaitsejõudude ja Rootsi vastavad spetsialistid.

Projekt oli Eesti Sotsiaalministeeriumi ja Rootsi Sotsiaal- ja Tervishoiuameti koostöölepingu tulemus.

Sellise projekti algatamise tingis olukord, kus riigis ei olnud sobivat strateegiat ülalnimetatud operatiivteenistuste koostööks nii igapäevatöös, kui suurõnnetuste lahendamisel. Tsiviilkaitse on tänaseks moraalselt vananenud ja peamiselt tuumasõjale sihitud süsteemi ei sobiks meil kasutada.

Kursus oli katastroofimeditsiinilise suunitlusega.

Koolitus hõlmas taktikakursust katastroofi riskide hindamiseks, planeerimist, kommunikatsiooniõppusi, teooriakursust kiirgus-ja keemiaõnnetustest. Tutvustati põhilisi olemasolevaid võimalusi olukordade lahendamiseks, külastati häirekeskust ja helikopterteenistust. Praktiliselt harjutati triaaži, välimeditsiini, teenistuste vahelist koostööd.

Koolituses osales kaks rühma. Kokku sooritasid koolituses osalejad neli suurõppust, kuhu olid kaasatud kõik teenistused ning kaheksa lokaalset väliõppust. Osa koolitusest toimus Rootsi päästekoolis Doctus AB, suurõppused käsitlesid lennupäästet (Tallinna Lennuväljal), rannapäästet (Laulasmaa rannal), suurt liiklusavariid (Rootsis) ning

ammoniaagilekkest tingitud suurõnnetust maa-asulas Laulasmaal.

Projekti tulemusena valmis metoodiline juhend “Eesti Katastroofimeditsiini alused. Koostöö-ja valmisolekuplaan.”

Kursuse lõpetasid ja asjakohase oskusi tõendava tunnistuse said järgmised spetsialistid (maakondade kaupa):


Ida-Virumaa: Eha Bozen (kiirabi)

Jelena Lupina (kiirabi)

Erika Sokolova (kiirabi)

Järvamaa: Reet Maiste (kiirabi)

Külvar Mand (kiirabi)

Lääne-Virumaa: Andrus Lehtmets (kiirabi)

Ene Moor (kiirabi)

Jaanis Otsla (päästeteenistus)

Läänemaa: Jaak Talving (kiirabi)

Põlvamaa: Merike Lepp (kiirabi)

Pärnumaa: Alo Raudsepp (kiirabi)

Ene Saar (kaitsejõud)

Andres Riivits (politsei)

Raplamaa: Anu Rooni (kiirabi)

Silvi Hillep (kiirabi)

Saaremaa: Maire Kuus (kiirabi)

Tartumaa: Pille Tammpere (kiirabi)

Aulike Kaldmaa (kiirabi)

Aare Ööpik (kiirabi)

Erik Velleramm (kiirabi)

Raul Suits (päästeteenistus)

Marek Ranne (politsei)

Valgamaa: Kaja Aidla (kiirabi)

Viljandimaa: Jüri Männiste (kiirabi)

Võrumaa: Pille Kilgi (kiirabi)

Harjumaa: Jelena Tshislova (kiirabi)

Marek Kont (päästeteenistus)

Priit Orusalu (päästeteenistus)

Tallinn: Mart Haljaste (päästeteenistus)

Kaja Pukk (kiirabi)

Ursel Kedars (päästeteenistus)

Vassili Novak (kiirabi)

Tiina Zhelobetski (kaitsejõud)

Andrus Kroon (politsei)

Robert Antropov (politsei)

Peeter Moora (politsei)

Marek Seer (kiirabi)

Arkadi Michelson (kaitsejõud)

Katrin Koort (kiirabi)

Meelis Lehtpuu (politseiekspert)

Annika Lall (politseiekspert)

Raul Adlas (kiirabi)Raul Adlas,

projekti juht
EKL
Eesti Kiirabid
Info
Toimetamised
Põnevat
Seadusandlus