ET

Lootus 2000 avakoosolek Tartus

EV Sotsiaalministeeriumi, Avatud Eesti Fondi ja Eesti Kiirabi Liidu ühisprojekti "Lootus 2000 - Eesti haiglaeelse erakorralise meditsiini arengukontseptsioon aastateks 2000 - 2010" avakooslolek toimus 15. juulil Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa Haiglas.

Osalesid:
Ago Kõrgvee-Tartu Kiirabi peaarsti asetäitja,Eesti Kiirabi Liidu juhatuse esimees,
Aleksander Sipria- SA TÜK Maarjamõisa Haigla anestesioloog, SM kiirabinõunik,
Silver Sarapuu-SA TÜK Maarjamõisa Haigla intensiivraviosakonna juhataja,
Aare Ööpik SA TÜK Maarjamõisa Haigla anestesioloog,
Sven Kruup EV Sotsiaalministeerumi tervishoiuosakonna juhataja,
Kalev Karu-Rahvatervise Koolituskeskuse projektijuht,
Henn Sepp-Maakonnaarstide Koja esimees,Viljandi maakonnaarst,
Martin Johanson-Tartu maakonnaarst,
Merike Seffer-SA TÜK Maarjamõisa Haigla vastuvõtuosakonna juhataja,
Teet Lainevee-Mustamäe Haigla ülemarst,
Raul Adlas-Tallinna Kiirabi peaarsti asetäitja,
Rein Paberit-Katastroofimeditsiini Keskuse juhataja,
Peeter Randoja-Päästeameti side-ja infoosakonna juhataja,
Ursel Kedars-Päästeameti katastroofimeditsiini peaspetsialist,
Olev Rosar-Läänemaa Päästeteenistuse direktor,
Andras Laugamets-Tartu Kiirabi instruktor,
Alar Irs-TÜ doktorant ja
Katrin Paju- Tartu Kiirabi peaarst.

EKL juhatuse esimees Ago Kõrgvee esitas lühiülevaate muutustest Eesti erakorralises meditsiinis ja kiirabis ning tutvustas koosolijatele kiirabi hetkeseisu. Sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna juhataja kt Sven Kruup selgitas osalejatele üldiseid arenguid Eesti tervishoius ning analüüsis käesoleva projekti kohta muude riiklike kavade valguses. Kontseptsioonist lähtudes soovib Sotsiaalministeerium kiirabi tegevuse reguleerimiseks ette valmistada Kiirabiseaduse eelnõu või lülitada kiirabi käsitleva peatüki tervishoiukorralduse seadusesse.

Koosolek otsustas moodustada 5 töörühma järgnevate probleemidega tegelemiseks: kiirabi finantseerimine, kiirabi standardid, kiirabi koostöö teiste tervishoiustruktuuridega, kiirabi koostöö struktuuridega väljaspool tervishoiusüsteemi, kiirabi arengustrateegia. Lisaks moodustub töögruppide juhtidest projekti koordinatsioonirühm. Töögruppide esimesed koosolekud toimuvad augusti alguses.

Projekti kulgu tutvustav informatsioon ilmub ka edaspidi Eesti Kiiarbi Liidu interneti koduleheküljel. Ettepanekuid ning arvamusi on võimalik esitada Eesti Kiirabi Liidu e-mailil ekliit@pb.uninet.ee .

 
EKL
Eesti Kiirabid
Info
Toimetamised
Põnevat
Seadusandlus