ET

Kiirabi korraldusest Norra Kuningriigis

Norra Kuningriik - 4,2 milj.elanikku,18 maakonda.
Kogu maal on ca 500 kiirabibrigaadi, neist ööpäevaselt töös 250-300.
Välja kutsumise number kiirabil 113
politseil 112
päästeteenistusel 110
Ühtne häirekeskus puudub.

Norra, Akershus'i maakond

Elanikke 400 000, asukoht - pealinn Oslo ümbrus.
Maakonnas 14 kiirabikeskust (kiirabijaama), mis alluvad kõik maakonna kiirabiosakonnale.
Ööpäevaselt käigus 14 autot, päeviti lisaks 9. Reservis on 8 täisvarustuses autot.
Kiirabibrigaadis on kaks inimest.
Lisaks kiirabihelikopter, katastroofiauto koos kahe konteineriga, komandoauto ja
kiirabikaater.
Maakonnas veel 11 vabatahtlikku kiirabi (Punane Rist, Omakaitse jmt.), kes julgestavad spordivõistlusi, laagreid, teevad transporte jm. mitteoperatiivtööd.
Aastas 36 000 väljasõitu, aastane eelarve 83 milj. NOK, on üks alafinantseeritumaid riigis.

Personal: kolme astmeline karjäär.
EMT (emergency medical technician) - kiirabitehnik. 14 nädalat kursusi, seejärel praktiseerib, 34 nädala pärast 1 nädal teooria kursust ja 1 nädal praktikat ning peab sooritama 5 eksamit.
Eksamite sooritamise järel saab BLS kraadi ja õiguse töötada. Järgnevalt 1 eksam aastas.
Eksami mittesooritamisel kaotab õiguse töötada sellel kraadil, st alandatakse ametikohal ja kaotab palgas kuni eksami sooritamiseni, juhul kui töökoht on veel alles.
Kahe aastase tööstaaži järel võib taotleda ACLS taset - tuleb sooritada vastav eksam.
Sealt edasi võib osaleda parameediku kursusel, mis kestab 1 aasta ja toimub moodulitena. Kursus lõpeb 5 eksamiga, mille sooritamise järel saab brigaadi juhi rolli.
Eksami mittesooritamise järel jääb alumisele astmele.
Parameediku palk koos maksudega ca 300 000 NOK aastas


Oslo

Elanikke 400 000 - 600 000

Linna kiirabiteenistus paikneb ühes kohas.
Oma dispetšer, asub keskhaiglas. Dispetšerkeskuses 37 töötajat.
Oma kool personali õpetamiseks.
6 divisjoni, meie mõistes vahetust. Ühe divisjoni koosseisu kuulub ülem, 2 parameedikut, 6 õpilast.
Eraldi transpordibrigaad,
teenindusosakond,
koolitusjuht.
Päeval tööl 16 brigaadi, öösel 6. Nendest 16 brigaadist on 12 kiirabibrigaadi ja 4 transpordibrigaadi. Kiirabi tegeleb ka ravitööga.
Parameediku tase ja õigused samad või natuke kõrgemad kui USA-s või Suurbritannias.
Meditsiinilist tegevust kontrollib kontrollarst, kes jälgib tööd väljakutsel, kuid ei osale selles.
Kiirabitöötajal on personaalne sertifikaat, mida kaitseb iga 2 aasta järel.
Kiirabi kasutab standardiseeritud varustust, kuhu kuuluvad järgmised ravimid:
Glükoos, Stesolid, Narcant, Nitroglütseriin, Morfiin, Dispril, Afipran, Diural, Adrenaliin, Solu-Cortef, Ventoline-Atrovent, Paracet.
Keskhaiglal oma reanimobiil kunstliku vereringe, hingamise ja muu vajaliku portatiivse aparaatuuriga (mida meil pole isegi kõigis haiglates).
Kiirabikaatrit teenindab operaatorina päästeteenistus (piloot), personal tuleb lähimalt kiirabilt. Varustust täiendab vastav ametnik.

Norras käisid:
Pille Tammpere - Tartu Kiirabi
Raul Adlas - Tallinna Kiirabi
EKL
Eesti Kiirabid
Info
Toimetamised
Põnevat
Seadusandlus